• Xây dựng thuật toán giấu tin mật trong ảnh số

  Xây dựng thuật toán giấu tin mật trong ảnh số

  Bài viết tập trung tìm hiểu về kỹ thuật giấu tin mật trong ảnh kỹ thuật số dạng bitmap. Các tác giả giới thiệu thuật toán giấu tin đã được công bố, thuật toán cải tiến của nó và từ đó đề xuất 1 thuật toán giấu tin mật khác có hiệu quả cao hơn.

   7 p actvn 27/01/2021 64 0

 • Phân loại mã độc dựa trên các kỹ thuật N-gram và học máy

  Phân loại mã độc dựa trên các kỹ thuật N-gram và học máy

  Bài viết nghiên cứu và cải tiến giải thuật trích rút điểm mẫu trong quy trình phân loại mở mã độc dựa trên điểm mẫu được đề xuất bởi Rieck và các cộng sự.

   10 p actvn 27/01/2021 54 1

 • Một số phương pháp mã hoá đối xứng

  Một số phương pháp mã hoá đối xứng

  Bảo mật thông tin là một trong những lĩnh vực nghiên đang được phát triển rất mạnh trong thời đại bùng nổ thông tin ngày nay. Thông tin khi được lưu trữ hoặc truyền tải cần được mã hóa bằng những phương pháp mã hóa tốt và tối ưu. Trong bài viết này, sẽ trình bày các phương pháp mã hóa đối xứng cơ bản.

   6 p actvn 27/01/2021 49 0

 • Số nguyên tố an toàn trong các giao thức DH-KE

  Số nguyên tố an toàn trong các giao thức DH-KE

  Mục tiêu của bài báo này là đề xuất một thuật toán sinh số nguyên tố “an toàn” mới và kèm theo đảm bảo toán học cho nó. Cụ thể, thuật toán được đề xuất sẽ được trình bày trong Phần III và các phân tích về tính đúng đắn, độ phức tạp của thuật toán này sẽ được đánh giá trong Phần IV.

   9 p actvn 27/01/2021 68 0

 • Thuật toán cân bằng tải nhằm giảm thời gian đáp ứng dựa vào ngưỡng thời gian trên điện toán đám mây

  Thuật toán cân bằng tải nhằm giảm thời gian đáp ứng dựa vào ngưỡng thời gian trên điện toán đám mây

  Bài viết này đề xuất một thuật toán cân bằng tải nhằm giảm thời gian đáp ứng trên điện toán đám mây, ý tưởng chính là sử dụng thuật toán dự báo ARIMA để dự báo thời gian đáp ứng, từ đó đưa ra cách giải quyết phân phối tài nguyên hiệu quả dựa vào giá trị ngưỡng thời gian.

   6 p actvn 27/01/2021 47 0

 • Một phương pháp xây dựng hệ mật Pohlig-hellman trên vành đa thức

  Một phương pháp xây dựng hệ mật Pohlig-hellman trên vành đa thức

  Bài báo này đề xuất một phương pháp thực hiện hệ mật khóa bí mật nhưng dựa trên bài toán logarit rời rạc, trong đó phép mã hóa và giải mã được thực hiện bằng hàm lũy thừa các đa thức theo modulo, theo cách tương tự như hệ mật Pohlig-Hellman.

   6 p actvn 27/01/2021 50 0

 • Tấn công lỗ đen và giải pháp chống lại tấn công lỗ đen trong mạng không dây Mesh

  Tấn công lỗ đen và giải pháp chống lại tấn công lỗ đen trong mạng không dây Mesh

  Trong bài báo này, tác giả tập trung giải quyết một vấn đề cụ thể về việc đảm bảo an ninh trong WMN bằng việc mô tả một dạng tấn công trong mạng WMN nói riêng và các mạng không dây nói chung là tấn công lỗ đen (blackhole attack) từ đó tìm hiểu giải pháp chống lại tấn công dạng này.

   13 p actvn 27/01/2021 51 1

 • Phát triển thuật toán mật mã khóa công khai dựa trên bài toán logarit rời rạc

  Phát triển thuật toán mật mã khóa công khai dựa trên bài toán logarit rời rạc

  Bài viết đề xuất xây dựng thuật toán mật mã khóa công khai dựa trên tính khó của bài toán logarit rời rạc trên trường hữu hạn. Ngoài khả năng bảo mật thông tin, thuật toán mới đề xuất còn có thể xác thực tính toàn vẹn và nguồn gốc của bản tin được bảo mật, từ đó có thể chống lại các dạng tấn công giả mạo đã biết trong thực tế.

   7 p actvn 27/01/2021 49 0

 • Xây dựng giao thức xác lập khóa cho các hệ mật mã khóa bí mật

  Xây dựng giao thức xác lập khóa cho các hệ mật mã khóa bí mật

  Bài viết đề xuất một giao thức thiết lập khóa cho các hệ thống mật mã khóa bí mật; giao thức này có khả năng thiết lập và xác thực khóa; phân tích về tính an toàn của giao thức được đề xuất, đã chỉ ra khả năng áp dụng nó vào thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

   9 p actvn 27/01/2021 43 0

 • Mã hóa và xác thực thông điệp bằng thuật toán mật mã với khóa sử dụng một lần

  Mã hóa và xác thực thông điệp bằng thuật toán mật mã với khóa sử dụng một lần

  Bài viết đề xuất một thuật toán mã hóa và xác thực bản tin bằng khóa sử dụng một lần. Đây là phương pháp dựa trên sự kết hợp của phương thức xử lý mã OTP và mã khối, sử dụng hàm băm SHA256 để sinh khóa OTP ban đầu và thuật toán AES để sinh khóa OTP tiếp theo cho mỗi khối dữ liệu 256 bit. Thuật toán này sẽ tăng tốc độ mã hóa và giải mã,...

   6 p actvn 27/01/2021 23 0

 • Giải pháp phát triển thuật toán mật mã khóa đối xứng từ các hệ mã lũy thừa và mã OTP

  Giải pháp phát triển thuật toán mật mã khóa đối xứng từ các hệ mã lũy thừa và mã OTP

  Bài viết đề xuất giải pháp xây dựng thuật toán mật mã khóa đối xứng từ việc phát triển hệ mã sử dụng khóa 1 lần - OTP (One - time Pad) kết hợp với các hệ mã lũy thừa. Ưu điểm của thuật toán mới đề xuất là có tính an toàn và hiệu quả thực hiện cao tương tự OTP, đồng thời với việc sử dụng khóa hoàn toàn giống như các hệ mã khối...

   8 p actvn 27/01/2021 42 0

 • Xây dựng lược đồ chữ ký số an toàn từ các lược đồ định danh

  Xây dựng lược đồ chữ ký số an toàn từ các lược đồ định danh

  Trong bài viết này, theo các kết quả nghiên cứu chính từ các tài liệu sẽ chỉ ra một cách chi tiết về các điều kiện cần thiết đối với lược đồ định danh sao cho đảm bảo được tính an toàn của lược đồ chữ ký số xây dựng lên từ nó chống lại các tấn công lựa chọn thông điệp.

   9 p actvn 27/01/2021 39 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số