• Nghiên cứu thiết kế mô hình hệ thống thiết bị báo kết quả bắn đạn thật cho trường bắn cấp tỉnh

  Nghiên cứu thiết kế mô hình hệ thống thiết bị báo kết quả bắn đạn thật cho trường bắn cấp tỉnh

  Mô hình hệ thống thiết bị báo kết quả bắn đạn thật cho trường bắn cấp tỉnh là giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện cho các đơn vị bộ đội địa phương với mục tiêu khắc phục những hạn chế của quy trình báo bia nhân công truyền thống nhằm nâng cao tính khách quan và an toàn trong quá trình kiểm tra bắn đạn thật.

   10 p actvn 29/04/2020 29 0

 • Xây dựng kho ngữ liệu du lịch song ngữ Việt-Anh gióng hàng mức câu cho dịch máy

  Xây dựng kho ngữ liệu du lịch song ngữ Việt-Anh gióng hàng mức câu cho dịch máy

  Bài viết này trình bày việc xây dựng một kho ngữ liệu song ngữ Việt–Anh trong lĩnh vực du lịch và cải thiện một công cụ gióng hàng ở mức câu đã có cho văn bản song ngữ Việt–Anh, đạt được độ chính xác trên 90% cho các tập dữ liệu của chúng tôi.

   8 p actvn 29/04/2020 26 0

 • Giấu tin thuận nghịch sử dụng các thuộc tính của ngữ cảnh dự báo để loại bỏ bản đồ định vị

  Giấu tin thuận nghịch sử dụng các thuộc tính của ngữ cảnh dự báo để loại bỏ bản đồ định vị

  Bài viết trình bày một lược đồ giấu tin thuận nghịch mới sử dụng phương pháp dự báo hình thoi. Các điểm ảnh được chia thành hai tập hợp: Tập chấm và tập chéo. Tập chéo được sử dụng làm ngữ cảnh dự báo cho mỗi điểm của tập chấm.

   9 p actvn 29/04/2020 25 0

 • Giáo trình Thí nghiệm linh kiện điện tử: Phần 1

  Giáo trình Thí nghiệm linh kiện điện tử: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Thí nghiệm linh kiện điện tử (sử dụng cho hệ đại học) gồm 4 bài học đầu tiên: Bài 1 - Sử dụng vom và linh kiện thụ động, bài 2 - Kỹ thuật xi hàn và thiết bị mạch in, bài 3 - Diode.

   35 p actvn 31/03/2020 121 2

 • Giáo trình Thí nghiệm linh kiện điện tử: Phần 2

  Giáo trình Thí nghiệm linh kiện điện tử: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Thí nghiệm linh kiện điện tử (sử dụng cho hệ đại học) gồm nội dung bài 4,5&6 trình bày về Transistor lưỡng cực BJT; Transistor hiệu ứng trường; UJT, SCR, DIAC, TRIAC.

   22 p actvn 31/03/2020 95 1

 • Giáo trình Thiết kế thiết bị điện: Phần 1

  Giáo trình Thiết kế thiết bị điện: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Thiết kế thiết bị điện gồm nội dung 6 chương đầu tài liệu, trình bày đại cương về thiết kế thiết bị điện; vật liệu thường dùng trong máy điện; tính toán mạch từ; tính toán nhiệt, thông gió và làm nguội trong máy điện; kết cấu và tính toán cơ các bộ phận chủ yếu của máy điện; tính toán máy điện không đồng bộ.

   60 p actvn 31/03/2020 105 0

 • Giáo trình Thiết kế thiết bị điện: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế thiết bị điện: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Thiết kế thiết bị điện trình bày các nội dung: Tính toán máy điện đồng bộ, tính toán máy điện một chiều, tính toán máy biến áp điện lực. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   36 p actvn 31/03/2020 83 0

 • Giáo trình Thực hành truyền động điện: Phần 1

  Giáo trình Thực hành truyền động điện: Phần 1

  Giáo trình Thực hành truyền động điện gồm 19 thí nghiệm được thiết kế để sử dụng cho các thiết bị hps. Phần 1 gồm các thí nghiệm như các thông số của hệ thống điều khiển tốc độ, các thông số của hệ thống điều khiển nhiệt độ và ánh sáng,... Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   106 p actvn 31/03/2020 74 0

 • Giáo trình Thực hành truyền động điện: Phần 2

  Giáo trình Thực hành truyền động điện: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình trình bày các thí nghiệm: Hoạt động ở 4 góc phần tư dùng cầu H, tải điện tử, điều khiển nhiệt độ dùng bộ điều khiển P và PI,... Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   101 p actvn 31/03/2020 82 0

 • Giáo trình Thực hành sửa chữa máy tính: Phần 1

  Giáo trình Thực hành sửa chữa máy tính: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Thực hành sửa chữa máy tính do Nguyễn Đức Hiệp, Phạm Hữu Lộc biên soạn gồm các chương: Tổng quan về máy tính, case và nguồn, chức năng của Mainboard.

   68 p actvn 31/03/2020 98 2

 • Giáo trình Thực hành sửa chữa máy tính: Phần 2

  Giáo trình Thực hành sửa chữa máy tính: Phần 2

  (NB) Phần 2 Giáo trình Thực hành sửa chữa máy tính trình bày nội dung chương 4 - Sửa chữa thiết bị ngoại vi máy tính. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   43 p actvn 31/03/2020 70 1

 • Giáo trình Điện tử công suất

  Giáo trình Điện tử công suất

  (NB) Giáo trình được xây dựng trên cơ sở thừa kế những nội dung giảng dạy của các giảng viên trường ĐHSP kỹ thuật Hưng Yên và các tài liệu tham khảo trong và ngoài nước. Nhằm thống nhất nội dung giảng dạy trong các hệ đào tạo, tác giả đã xây dựng giáo trình điện tử công suât áp dụng cho các chuyên nghành kỹ thuật điện, kỹ thuật điện...

   225 p actvn 31/03/2020 79 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số