• Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 53:2017/BTTTT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 53:2017/BTTTT

  Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị vi ba số điểm - điểm hoạt động theo phương thức song công phân chia theo tần số (FDD) ở dải tần số từ 1,4_GHz đến 55 GHz. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   116 p actvn 29/07/2019 27 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 66:2018/BTTTT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 66:2018/BTTTT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 66:2018/BTTTT quy định các đặc tính kỹ thuật đối với thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD hoạt động trong toàn bộ hoặc một phần bất kỳ băng tần được quy định trong Bảng 1. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p actvn 29/07/2019 26 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 108:2016/BTTTT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 108:2016/BTTTT

  Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về chất lượng và các đặc tính kỹ thuật cho các phao chỉ báo vị trí cá nhân (sau đây gọi tắt là phao PLB) hoạt động trong hệ thống vệ tinh Cospas-Sarsat. Quy chuẩn này áp dụng cho các phao PLB hoạt động trên băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz.

   24 p actvn 29/07/2019 21 0

 • Bài giảng Ghép kênh số - Đỗ Văn Việt Em

  Bài giảng Ghép kênh số - Đỗ Văn Việt Em

  Bài giảng Ghép kênh số là một lĩnh vực rất quan trọng. Khởi đầu của ghép kênh số là điều xung mã (PCM) và điều chế Delta DM) trong đó PCM được sử dụng rộng rãi hơn. Từ PCM các nhà chế tạo thiết bị viễn thông đã cho ra đời thiết bị ghép kênh cận đồng bộ (PDH) và sau đó là thiết bị ghép kênh đồng bộ (SDH). Giáo trình đề cập đến các...

   250 p actvn 29/06/2019 40 0

 • Bài giảng Kỹ năng tạo lập văn bản tiếng Việt - ThS. Đào Quang Chiểu

  Bài giảng Kỹ năng tạo lập văn bản tiếng Việt - ThS. Đào Quang Chiểu

  Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, bài giảng "Kỹ năng tạo lập văn bản tiếng Việt" trình bày tổng quan về văn bản và tiếng Việt thực hành, phương pháp soạn thảo một số loại văn bản thông thường, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Hy vọng nội dung bài giảng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   38 p actvn 29/06/2019 39 0

 • Lecture Digital signal processing: Chapter 2 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 2 - Nguyen Thanh Tuan

  Chapter 2 introduce you to quantization. In this chapter, you will learn to: Quantization process, digital to analog converters (DACs), A/D converters, oversampling noise shaping,...and another contents.

   29 p actvn 29/06/2019 42 0

 • Lecture Digital signal processing: Chapter 0 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 0 - Nguyen Thanh Tuan

  After studying this chapter you will be able to: Understand how to convert the analog to digital signal, have a thorough grasp of signal processing in linear time-invariant systems, understand the z-transform and Fourier transforms in analyzing the signal and systems, be able to design and implement FIR and IIR filters.

   51 p actvn 29/06/2019 43 0

 • Lecture Digital signal processing: Chapter 1 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 1 - Nguyen Thanh Tuan

  This chapter introduce sampling and reconstruction. After studying this chapter you will be able to: Sampling theorem, spectrum of sampling signals, anti-aliasing pre-filter, analog reconstruction. Inviting you refer.

   45 p actvn 29/06/2019 35 0

 • Lecture Digital signal processing: Chapter 3 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 3 - Nguyen Thanh Tuan

  Chapter 3 presents the discrete-time systems. In this chapter, you will learn to: Input/output relationship of the systems, linear time-invariant (LTI) systems, FIR and IIR filters, causality and stability of the systems.

   49 p actvn 29/06/2019 36 0

 • Lecture Digital signal processing: Chapter 4 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 4 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing - Chapter 4: FIR filtering and convolution includes content: Block processing methods (Convolution: direct form, convolution table; convolution: LTI form, LTI table; matrix form; flip-and-slide form; overlap-add block convolution method), sample processing methods.

   32 p actvn 29/06/2019 39 0

 • Lecture Digital signal processing: Chapter 5 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 5 - Nguyen Thanh Tuan

  Chapter 5 introduce z-Transform. In this chapter, you learned to: The z-transform, properties of the z-transform, causality and stability, inverse z-transform.

   34 p actvn 29/06/2019 40 0

 • Lecture Digital signal processing: Chapter 6 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 6 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing - Chapter 6 introduce transfer function and digital filter realization. In this chapter, you will learn to: Transfer functions (Impulse response, difference equation, impulse response,...), digital filter realization (Direct form, canonical form, cascade form).

   46 p actvn 29/06/2019 38 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số