250 Bài tập kỹ thuật điện tử

250 Bài tập kỹ thuật điện tử - NXB Giáo dục Việt Nam gồm phần tóm tắt lý thuyết và bài tập giúp các bạn sinh viên điện tử ôn tập và hệ thống lại kiến thức đã học.