Áp dụng phương pháp học đảo ngược trong dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam: Lợi ích và thách thức

Bài viết này bàn về những lợi ích và thách thức của việc áp dụng phương pháp học đảo ngược trong việc dạy tiếng Anh ở Việt Nam qua việc tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của phương pháp này cũng như phân tích đặc điểm người học Việt Nam.