Một số lưu ý khi biên soạn các bài tập dạy dịch nói cho học viên khoa tiếng Nga Học viện Khoa học Quân sự

Bài viết này đề cập đến một vài nét tổng quan trong quá trình dịch nói cũng như một số cơ sở phương pháp để biên soạn các bài tập dạy dịch nói. Xuất phát từ những thao tác chính trong quá trình dịch nói như nghe hiểu, bút ký, ghi nhớ, diễn đạt…, bài viết đưa ra một số dạng bài tập đặc trưng để luyện dịch nói nhằm nâng cao khả năng và kỹ năng dịch.