Bài giảng Hệ điều hành nâng cao: Bài 6 - Trần Hạnh Nhi

Bài giảng Hệ điều hành nâng cao: Bài 6 trình bày về hiện tượng dealock. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Điều kiện phát sinh Deadlock, giải quyết Deadlock. Mời các bạn cùng tham khảo.