Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 3 - Hà Văn Kha Ly

Bài giảng Hệ thống viễn thông - Chương 3: Ghép kênh - truyền dẫn giới thiệu ghép kênh và đa truy nhập, kỹ thuật điều chế xung mã PCM, ghép kênh PDH, truyền dẫn SONET, SDH. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.