Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 1 - Hoàng Văn Hiệp

Bài giảng Kỹ thuật điện tử với mục tiêu cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về điện tử như: Nguồn điện, điện trở, tụ điện, các phần tử bán dẫn,... các kiến thức về khuếch đại sử dụng
transitor, và các vi mạch khuếch đại thuật toán;...