Bài giảng Mạng không dây và di động - Chương 3: Các hệ thống điện thoại di động

Chương 3 giới thiệu một số hệ thống điện thoại di động như: Các hệ thống điện thoại di động thế hệ thứ nhất (Hệ thống điện thoại di động kỹ thuật tương tự, Advanced Mobile Phone System), các hệ thống điện thoại di động thế hệ thứ hai (Global System for Mobile Communication). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.