Bài giảng Nhập môn Kỹ thuật truyền thông - Chương 2: Môi trường lan truyền

Bài giảng Nhập môn Kỹ thuật truyền thông - Chương 2: Môi trường lan truyền cung cấp cho người học những nội dung chính sau: Khái niệm về môi trường lan truyền, ảnh hưởng của môi trường lan truyền, khả năng truyền tải của kênh, các loại môi trường thường gặp. Mời các bạn cùng tham khảo.