Bài giảng Tin học cơ sở 1 - Phan Thị Hà (chủ biên)

Bài giảng "Tin học cơ sở 1" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, hệ điều hành, các phần mềm ứng dụng thông dụng. Cuối tập bài giảng còn có phần bài tập giúp người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.