Ebook 7 ngày trên sa mạc: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "7 ngày trên sa mạc" của nhà văn Di Li giới thiệu tới người đọc các truyện: 7 ngày trên xa mạc; Đôi khi, Tình yêu vẫn đi lạc đường; Giếng; Lớp học lắng nghe. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.