Ebook Albert Einstein và sự tiến triển của vật lý học hiện đại: Phần 1

Một thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Einstein công bố các công trình vĩ đại của ông về vật lý học. Những công trình này đã làm thay đổi cái nhìn của chúng ta về thế giới và cùng với những khám phá trong hai chục năm sau đó, đã làm xuất hiện một nền văn minh mới trên hành tinh. Cuốn sách 'Albert Einstein và sự tiến triển của vật lý học hiện đại' không chỉ là phác thảo chân dung của nhà bác học vĩ đại A. Einstein mà còn mô tả bức tranh toàn cảnh về sự tiến triển của vật lý học hiện đại. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 nội dung và phần 2 là phụ lục. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách sau đây.