Ebook Bác Hồ gặp chị và anh ruột: Phần 1 - Hồ Quang Chính

Nội dung cuốn sách "Bác Hồ gặp chị và anh ruột" của tác giả Hồ Quang Chính kể lại những lần gặp gỡ của Bác Hồ với cụ Nguyễn Thị Thanh và cụ Nguyễn Sinh Khiêm (chị và anh ruột của Bác); kỷ niệm của tác giả đối với Bác. Sách gồm 2 phần, phần 1 với nội dung: Chị em Bác Hồ gặp nhau, Bác Hồ gặp người anh ruột. Mời bạn đọc tham khảo.