Ebook Động học bay và nguyên lý dẫn khí cụ bay điều khiển một kênh: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Động học bay và nguyên lý dẫn khí cụ bay điều khiển một kênh", phần 2 trình bày các nội dung: Phương pháp xử lý tín hiệu trên khí cụ bay điều khiển một kênh; các đặc trưng khối lượng, khí động và động lực của khí cụ bay điều khiển một kênh; mô phỏng hoạt động của hệ thống điều khiển khí cụ bay điều khiển một kênh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)