Ebook Hệ thống điện: Truyền tải và Phân phối (Phần 2) - Hồ Văn Hiến

Phần 2 ebook "Hệ thống điện: Truyền tải và Phân phối" gồm chương 7 đến chương 14 của tài liệu, bao gồm: Tính toán mạng phân phối, tính toán kinh tế hệ thống điện, giảm tổn thất điện năng trong hệ thống điện, điều chỉnh điện áp trong hệ thống điện, cân bằng công suất tác dụng và phản kháng trong hệ thống điện, vận hành kinh tế máy phát, xác định nhu cầu điện, truyền tải điện một chiều cao áp (HVDC).