Ebook Hướng dẫn sử dụng, sửa chữa và cài đặt Iphone 2G - 3G (Toàn tập) - ThS. Nguyễn Minh, Thanh Tuấn

Sách gồm 16 chương, được bố cục chặt chẽ với những hướng dẫn chi tiết về từng chức năng của Iphone. Cụ thể, ba chương đầu trình bày iphone có chức năng như một chiếc điện thoại di động, bạn có thể sử dụng iPhone để thực hiện các cuộc gọi điện thoại, gởi tin nhắn, thư thoại... Các chương 4 và 5 trình bày iPhone có chức năng của 1 iPhod nhưu nghe nhạc, xem phim, chụp ảnh và xem các chương trình truyền hình. Các chương từ 6 đến 11 khái thác chi tiết khía cạnh online của iPhone và các ứng dụng đi kèm, bao gồm khả năng kết nối với Internet, email, lướt Web, Youtube, Google Maps, RSS, Calendar và đặc tính xem dự báo thời tiết. Các chương còn lại mô tả thế giới ở bên ngoài iPhone đồng bộ không dây với các mạng công ty.