Ebook Ngữ pháp tiếng Anh: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Ngữ pháp tiếng Anh", phần 2 giới thiệu tới người đọc các lý thuyết và bài tập về lời nói gián tiếp, các dạng nhấn mạnh, từ loại tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.