Ebook Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng (Sơ cấp): Phần 1 - NXB Hồng Đức

Cuốn sách gồm 24 bài học được biên dịch bởi Trang Thơm giúp bạn làm quen với ngữ pháp tiếng Hàn từ mức cơ bản đến nâng cao, qua cuốn sách này các bạn có thể sử dụng thành thạo những cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng của sơ cấp, thông qua cách hướng dẫn chi tiết được trình bày trong sách. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sách với 12 bài học đầu tiên về ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng.