Ebook Nguyễn Văn Linh - Hành trình cùng lịch sử: Phần 1

Cuốn sách "Nguyễn Văn Linh - Hành trình cùng lịch sử" khái quát về cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Văn Linh với tiến trình lịch sử phát triển của đất nước. Cuốn sách giới thiệu những tư liệu, những bài viết của những đồng chí, đồng đội, bạn chiến đấu, những lớp cán bộ nhiều thời kỳ từng làm việc, gắn bó với đồng chí Nguyễn Văn Linh, những người thân gần gũi trong gia đình và cả đồng hương, thần tộc ở quê nhà,... Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách.