Ebook Những hướng dẫn thiết thực về xây dựng hiến pháp: Phần 1

Ebook Những hướng dẫn thiết thực về xây dựng hiến pháp được biên soạn nhằm thúc đẩy các cuộc tranh luận hiến pháp để tìm kiếm một mô hình phản ánh được tốt nhất nhu cầu của một quốc gia trên cơ sở sự thỏa hiệp về chính trị. Hướng tới đối tượng độc giả là các nhà soạn thảo hiến pháp trên toàn cầu, cuốn sách sẽ trở nên hữu ích nhất nếu được sử dụng ở giai đoạn đầu của quá trình xây dựng hiến pháp. Phần 1 của cuốn sách gồm các nội dung chính sau: Các nguyên tắc và nội dung đa lĩnh vực của hiến pháp cũng như cách hiến pháp vận hành, xây dựng văn hóa quyền con người. Mời các bạn cùng tham khảo.