Ebook Những nền văn hóa cổ trên lãnh thổ Việt Nam: Phần 2

Có thể nói Việt Nam có một nền văn hoá đặc sắc, lâu đời và là một xã hội đã hình thành nhà nước sớm nhất ở Đông Nam Á. Sự tiếp biến lịch sử giúp các nền văn hóa có sự giao lưu, nhất là khi dân tộc Việt tiến dần về phía Nam. Phần 2 của cuốn sách "Những nền văn hóa cổ trên lãnh thổ Việt Nam" sẽ cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về văn hóa thời đại đồ đồng và thời kỳ đồ sắt. Mời các bạn cùng tham khảo.