Ebook Ruồi trâu: Phần 2

Ruồi trâu miêu tả các chiến sĩ cách mạng dũng cảm đầy quyết tâm và ý chí, không biết sợ sệt, đem cả thể lực lẫn tinh thần hiến cho sự nghiệp của chúng ta, những cuốn sách đó để lại cho tôi một ấn tượng không bao giờ phai nhòa, nuôi trong người tôi một ý chí noi gương những anh hùng ấy. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.