Ebook Tập tạ thể hình - NXB Thanh niên

Ebook "Tập tạ thể hình" đưa ra một số động tác cơ bản trong thể dục và luyện tập thể hình, đồng thời có vài lời khuyên bổ ích từ các vận động viên nổi tiếng và các chuyên gia cho những người tập luyện. Ebook được trình bày ngắn gọn, kết hợp các hình ảnh minh họa cụ thể để bạn đọc dễ vận dụng.