Ebook Tập viết tiếng Hàn - Nguyễn Hoàng Thảo Ly

Để các bạn có thêm tài liệu học tập môn tiếng Hàn, đặc biệt với các bạn mới bắt đầu tập viết, chúng tôi biên soạn cuốn "Tập Viết Tiếng Hàn". Với cuốn sách nhỏ này, các bạn không chỉ tập viết từng nét mẫu tự, chữ, từ, và câu trong tiếng Hàn, mà còn nắm vững nguyên tắc viết "trên, dưới, trái, phải" cũng như kết hợp giữa nguyên âm và phụ âm để tạo thành từ. Ngoài ra, sách còn đưa vào phần diễn giải nghĩa của chúng trong tiếng Việt để các bạn tham khảo. Nói cách khác bạn có thể vừa tập viết vừa ghi nhớ từ vựng.