Ebook Võ thuật đối kháng tay không

Ebook Võ thuật đối kháng tay không cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái quát kỹ thuật chiến đấu tay không; những đòn đánh đặc biệt của kỹ thuật chiến đấu tay không; huấn luyện tâm lý trong quá trình chiến đấu tay không. Sách phục vụ cho các bạn chuyên ngành Võ thuật và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.