Giải pháp bù nhiệt cho bộ lọc Gm-C công nghệ CMOS có thể điều hưởng ứng dụng trong SDR

Bài báo trình bày một giải pháp bù sai số tần số trung tâm cho bộ lọc trung tần 10,7MHz kiểu Gm-C công nghệ CMOS 0,35µm do ảnh hưởng bởi nhiệt độ làm việc. Giải pháp sử dụng thuật toán xử lý tín hiệu số để ước lượng tần số trung tâm bộ lọc, sau đó điều chỉnh thiên áp cho bộ lọc Gm-C có thể tái điều hưởng, cho phép giảm độ sai lệch tần số trung tâm xuống dưới 0,1% khi nhiệt độ thay đổi từ - 40o C đến 85o C. Giải pháp được ứng dụng hiệu quả trong các hệ thống vô tuyến định dạng mềm (software-defined radio - SDR).