Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh hiện nay tại trường Sĩ quan Chính trị

Trong thời gian qua, chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Nhà trường đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học tiếng Anh như giáo trình và tài liệu giảng dạy, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nâng cao ý thức của học viên, sự quan tâm sâu sát hơn của lãnh đạo chỉ huy các cấp, công tác kiểm tra và đánh giá cũng như cơ sở vật chất phục vụ cho phong trào dạy và học tiếng Anh.