Giáo trình Điều tra hình sự: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Điều tra hình sự" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về thu thập bảo quản và xử lý vật chứng, khám xét trong điều tra hình sự, hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, bắt trong điều tra hình sự, lấy lời khai người bị hại, nhận dạng trong điều tra hình sự, trưng cầu giám định và sử dụng kết quả giám định, hồ sơ điều tra hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo.