Giáo trình Face2face intermediate workbook: Phần 1

Face2face là giáo trình tiếng Anh có nhiều cấp độ thích hợp cho từng đối tượng học khác nhau. Face2face intermediate workbook là cuốn sách bài tập tiếng Anh tổng hợp tất cả các kỹ năng học thuật trong tiếng Anh như nghe, nói, đọc, viết... dành cho người học tiếng Anh giao tiếp ở mức độ trung cấp. Nâng cao dần các kỹ năng học tiếng Anh theo từng cấp độ. Trong phần 1 này, giáo trình giới thiệu đến các bạn một số bài tập về những chủ đề như: how do you feel, the tourist trade, born to be wild, home truths, decisions and choices, technology,... Để tìm hiểu rõ hơn về các chủ đề bài tập này, mời các bạn cùng xem và tham khảo.