Giáo trình Hình học hoạ hình: Phần 2

Sau đây là phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook giới thiệu đến người học nội dung đường và mặt - các bài toán về vị trí, bao gồm 4 chương: biểu diễn đường và mặt, mặt phẳng tiếp xúc mặt cong, giao tuyến của mặt phẳng và mặt, giao điểm của đường thẳng và mặt, giao hai mặt. Bên cạnh đó, cuốn sách còn cung cấp cho người học các bài tập và phần hướng dẫn giải liên quan đến bài học. Giáo trình này nhằm phục vụ sinh viên có hệ đào tạo của các ngành kỹ thuật trong những năm học cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.