Giáo trình Hóa tin học (tái bản lần thứ hai, cơ sửa chữa): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Nghiên cứu tính chất hóa lý hệ phản ứng cân bằng ở nhiệt độ cao, lý thuyết hồi quy, phương pháp xác định hệ phương trình vi phân động hóa học xác định cơ chế phản ứng hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.