Giáo trình Luyện nghe tiếng Hoa chứng chỉ B: Phần 1 - Tô Cẩm Duy

Qua quá trình giảng dạy nhiều năm, tác giả nhận thấy rằng kỹ năng nghe hết sức quan trọng đới với người học ngoại ngữ. Thế nhưng hiện nay tài liệu luyện kỹ năng nghe cho người học tiếng Hoa còn rất hạn chế cả về số lượng lẫn chất lượng. Riêng về tài liệu luyện kỹ năng nghe phù hợp đối với từng cấp độ để thi lấy chứng chỉ quốc gia thì hầu như chưa có. Đây chính là lý do mà tác giả muốn giới thiệu đến các bạn quyển "Giáo trình Luyện nghe tiếng Hoa chứng chỉ B". Sách gồm 2 phần. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook sau đây.