Giáo trình Xử lý tín hiệu số 2: Phần 1

Giáo trình Xử lý tín hiệu số 2 gồm 4 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm 2 chương với những nội dung về thiết kế bộ lọc số, mã hóa băng con và lý thuyết Wavelet. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.