Giáo trình Xử lý tín hiệu số 2: Phần 2

Giáo trình Xử lý tín hiệu số 2: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Lọc số nhiều nhịp, họ DSP thông dụng TMS320. Đây là tài liệu học tập của sinh viên, học viên chuyên ngành điện tử, viễn thông; cũng là tài liệu tham khảo của cán bộ, kỹ sư, giảng viên đang giảng dạy, làm việc trong ngành điện tử, viễn thông. Mời các bạn cùng tham khảo.