Khảo sát rung động của bàn giảm chấn 2 cấp sử dụng trong đo phổ bức xạ hồng ngoại bằng giao thoa Michelson

Trong các thiết bị đo quang học, việc ổn định hệ thống tránh các tác động bên ngoài rất quan trọng, bởi vì chính các tác động này gây ra các tín hiệu nhiễu khi đo. Một trong những nhiễu đo là các dao động cơ học từ bên ngoài. Để loại bỏ các nhiễu này thường sử dụng hệ thống cách ly bằng cao su, hệ thống đệm khí và lò xo.