Khảo sát vai trò của kỹ năng nói trong quá trình học tiếng Anh của sinh viên năm thứ 2 tại Học viện Quân y

Kỹ năng nói thường được nhận định là một kỹ năng quan trọng, thiết yếu của quá trình học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng. Tuy nhiên, không phải người học nào cũng nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng nói và chủ động thực hành kỹ năng này. Nghiên cứu 220 sinh viên năm thứ 2 tại Học viện Quân y thông qua bộ câu hỏi thăm dò, chúng tôi thấy rằng kỹ năng nói giữ một vai trò quan trọng trong quá trình lĩnh hội tiếng Anh của hầu hết SV tham gia nghiên cứu.