Kỹ thuật phân đoạn chùm trong mạng chuyển mạch chùm quang

Bài viết này nhằm phân tích một số kỹ thuật phân đoạn chùm kết hợp với lập lịch và đường trễ quang FDL; đánh giá thông qua gói mô phỏng OBS0.9a trên phần mềm mô phỏng NS2-OBS.