Một tiếp cận thiết kế công cụ phần mềm đánh giá hiệu năng mạng liên kết kích thước lớn

Bài viết này giới thiệu một cách tiếp cận riêng biệt để thiết kế công cụ phần mềm chuyên dụng cho đánh giá hiệu năng mạng liên kết kích thước lớn, nhờ đề xuất cơ chế mô phỏng giản lược nhưng vẫn đảm bảo đánh giá được những đặc tính chính của các tô-pô và thuật toán định tuyến mới.