Phân loại lớp phủ từ dữ liệu ảnh vệ tinh dựa trên phương pháp phân cụm phổ

Phân cụm ảnh là tìm ra các cấu trúc nhóm có những đặc tính tương đồng để tạo thành cụm. Có nhiều phương pháp phân cụm khác nhau nhưng hầu hết đều cùng chiến lược là dựa vào sự khác nhau về màu sắc để phân chia các điểm ảnh về các cụm. Bài viết giải quyết vấn đề phân loại nhanh lớp phủ ảnh vệ tinh dựa trên phương pháp phân cụm phổ phục vụ công tác ngụy trang.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)