Phương pháp định hướng nguồn tín hiệu không cùng trên mặt phản xạ tham chiếu dựa trên một số dàn ăng ten

Bài viếtgiới thiệu phương pháp định hướng các nguồn tín hiệu không tương quan đồng thời trên cả mặt phẳng góc ngẩng và góc phương vị trên một số dàn ăng ten. Không giống như thuật toán MUSIC (Multiple Signal Classification) áp dụng cho dàn ăng ten UCA (Uniform Circular Array), thuật toán PM (Propagator Method) cải tiến đề xuất sử dụng các ma trận tương quan quan chéo từng của mảng dữ liệu thu được nên đã giảm đáng kể độ phức tạp trong tính toán.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)