Tiếng Anh chuyên ngành Điện - Điện tử - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Nội dung tài liệu cung cấp các kiến thức bổ ích cho sinh viên về đánh lửa điện, hệ thống điều khiển quá trình, bán dẫn, dây dẫn, cách điện, chất bán dẫn, các yếu tố mạch, ống tia canthode, hệ thống báo động. Ngoài ra tài liệu còn tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh như: câu bị động, động từ khiếm khuyết, mệnh đề quan hệ, câu chủ động, thì hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn, thì hiện tại hoàn thành, thì quá khứ hoàn thành, thì quá khứ tiếp diễn, thì Tương lai đơn, thì tương lai gần.