Từ điển Toán học Anh-Việt - NXB Khoa học & Kỹ thuật

Cuốn từ điển này gồm những thuật ngữ Toán học, khoảng 17000 từ, thuộc các ngành và bộ môn toán học, toán học ứng dụng chính và một số ngành có liên quan như giải tích, giải tích hàm, hàm số phức, hàm số thực, phương trình vi phân, phương trình toán - lý, đại số cao cấp, đại số tuyến tính, logic toán, xác xuất thống kê, lý thuyết trò chơi, cơ học, cơ sở hình học, hình học xạ ảnh, hình học vi phân, toán kinh tế, điều khiển học, phương pháp tính và máy tính, vật lý và một số ngành kỹ thuật.