• Ebook Bàn về Binh pháp Tôn Tử: Phần 1

  Ebook Bàn về Binh pháp Tôn Tử: Phần 1

  Cuốn sách Bàn về Binh pháp Tôn Tử này gồm có 13 chương và được chia thành 2 phần ebook, ebook phần 1 gồm có 11 chương với những nội dung chính sau: Kế hoạch, phép chiến tranh, đánh bằng mưu, quân hình, thế của binh, chỗ mạnh và chỗ yếu, quân tranh, chín sự biến, phép hành quân, địa hình, chín thứ đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   107 p actvn 22/07/2022 22 1

 • Ebook Bàn về Binh pháp Tôn Tử: Phần 2

  Ebook Bàn về Binh pháp Tôn Tử: Phần 2

  Ở Việt Nam, Binh pháp Tôn Tử đã được vận dụng sáng tạo trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Phép dùng binh của ông Tôn Tử tuy đã lâu đời nhưng những nguyên tắc của ông đến nay vẫn còn rất đúng". Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 ebook Hồ Chí Minh và binh pháp Tôn Tử gồm có 2 chương,...

   107 p actvn 22/07/2022 24 1

 • Ebook Tại sao Phương Tây vượt trội: Phần 1

  Ebook Tại sao Phương Tây vượt trội: Phần 1

  Cuốn sách Tại sao Phương Tây vượt trội này là một công trình lớn nhằm đạt được mục tiêu đầy tham vọng của Ian Morris là hiểu thấu quá trình phát triển trong quá khứ của nhân loại và đưa ra dự báo về tương lai của cuộc đua song mã đang tiếp diễn giữa 2 trục Đông – Tây, tác giả bắt đầu với mốc thời gian từ khoảng 15 nghìn năm trước....

   440 p actvn 22/07/2022 15 0

 • Ebook Tại sao Phương Tây vượt trội: Phần 2

  Ebook Tại sao Phương Tây vượt trội: Phần 2

  Cuốn sách Tại sao Phương Tây vượt trội là một công trình nghiên cứu đồ sộ, giải thích lý do vì sao các nước phương Tây vượt trội. Đây là cuốn sách mà bất kỳ ai muốn tìm hiểu những kiến thức cơ bản, đa dạng của lịch sử phát triển xã hội phương Đông và phương Tây đều nên đọc. Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách sẽ bao gồm các...

   433 p actvn 22/07/2022 13 0

 • Ebook Việt sử Kỷ yếu: Phần 1

  Ebook Việt sử Kỷ yếu: Phần 1

  Cuốn sách "Việt sử Kỷ yếu" do tác giả Trần Xuân Sinh biên soạn ghi chép lại lịch sử nước ta từ Thời đại thượng cổ đến thời kỳ Thực dân Pháp đô hộ. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm các thời kỳ: Thời đại thượng cổ; thời kỳ Bắc thuộc; thời đại tự chủ với các Kỷ nhà Ngô (939 - 965), Kỷ nhà Đinh (968 - 980), Kỷ nhà Tiền Lê...

   274 p actvn 22/07/2022 15 0

 • Ebook Việt sử Kỷ yếu: Phần 2

  Ebook Việt sử Kỷ yếu: Phần 2

  Cuốn sách "Việt sử Kỷ yếu: Phần 2" gồm có các thời kỳ: Kỷ nhà Lê; Thời kỳ Nam Bắc phân tranh với các Kỷ nhà Mạc (1527 - 1592), Kỷ nhà Nguyễn Tây Sơn (1789 - 1802), Thời đại cận kim với Kỷ nhà Nguyễn (1802 - 1945), quân Pháp sang đánh chiếm đất nước ta. Mời bạn đọc tham khảo.

   283 p actvn 22/07/2022 13 0

 • Ebook Từ cây giáo đến khẩu súng (Tập VI): Phần 1

  Ebook Từ cây giáo đến khẩu súng (Tập VI): Phần 1

  Ebook Từ cây giáo đến khẩu súng (Tập VI): Phần 1 xoay quanh những phần chủ yếu của văn hóa quân sự, đặc biệt là phần nghệ thuật quân sự. Ở tập này các danh nhân văn hóa quân sự được giới thiệu nhiều hơn so với các tập trước vì đấy là những tài năng lớn về nghệ thuật quân sự trong sự nghiệp đấu tranh vũ trang chống ngoại xâm của dân...

   130 p actvn 22/07/2022 16 0

 • Ebook Từ cây giáo đến khẩu súng (Tập VI): Phần 2

  Ebook Từ cây giáo đến khẩu súng (Tập VI): Phần 2

  Ebook Từ cây giáo đến khẩu súng (Tập VI): Phần 2 gồm có những nội dung sau: Tìm hiểu quá trình phát triển chiến thuật cổ - trung - cận đại; Chiến thắng Việt Bắc, tạo thế chủ động, khắc chế bất ngờ; Tại Điện Biên Phủ, quân Pháp đã bị "tước mất sở trường "; Đường mòn Hồ Chí Minh sự kế thừa và tiếp biến; Bộ đội Cụ Hồ, người...

   147 p actvn 22/07/2022 15 0

 • Ebook Những người con sáng mãi của miền Nam anh hùng: Phần 1

  Ebook Những người con sáng mãi của miền Nam anh hùng: Phần 1

  Cuốn sách này là công trình sưu tầm, tuyển chọn những bài viết đã được đăng trên Báo Quân đội nhân dân từ năm 1957 đến năm 1975, viết về những người con miền Nam anh hùng. Trong mỗi tập sách là những câu chuyện thật trong những năm kháng chiến về những người con sáng mãi của "miền đất anh hùng" - miền Nam anh hùng. Sách được chia thành 2 phần,...

   112 p actvn 22/07/2022 13 0

 • Ebook Những người con sáng mãi của miền Nam anh hùng: Phần 2

  Ebook Những người con sáng mãi của miền Nam anh hùng: Phần 2

  Trong tập sách này là những câu chuyện thật trong những năm kháng chiến về những người con sáng mãi của "miền đất anh hùng" - miền Nam anh hùng. Chất chứa trong đó những cung bậc cảm xúc, xúc động khác nhau, những con người bình dị mà ngời sáng lý tưởng cách mạng, tinh thần lạc quan chiến đấu, họ là những minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần và...

   107 p actvn 22/07/2022 12 0

 • Ebook Hồ Chí Minh - Tiểu sử: Phần 1

  Ebook Hồ Chí Minh - Tiểu sử: Phần 1

  Cuốn sách “Hồ Chí Minh - Tiểu sử” giới thiệu về tiểu sử, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời niên thiếu đến giai đoạn ra đi tìm đường cứu nước, thời kì chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo phong trào cách mạng, lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa, kháng chiến chống thực dân Pháp và lãnh đạo sự nghiệp xây dựng...

   168 p actvn 22/07/2022 14 0

 • Ebook Hồ Chí Minh - Tiểu sử: Phần 2

  Ebook Hồ Chí Minh - Tiểu sử: Phần 2

  Ebook Hồ Chí Minh - Tiểu sử: Phần 2 gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Chương 6 Lãnh đạo cuộc kháng chiến, kiến quốc (1945-1954), Chương 7 Lãnh đạo sự nghiệp xây dựng miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1969); Chương 8: Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   168 p actvn 22/07/2022 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số