• Giáo trình Hướng dẫn sử dụng 3DS MAX: Phần 1

  Giáo trình Hướng dẫn sử dụng 3DS MAX: Phần 1

  Giáo trình Hướng dẫn sử dụng 3DS MAX với nội dung gồm 2 phần lý thuyết và thực hành về việc sử dụng 3DS MAX. Ở phần này, giới thiệu tới bạn lý thuyết cơ bản về: Giao diện chương trình, một số phím tắt cơ bản, chọn đối tượng, các thao tác trên cửa sổ, geometry, shapes, lights, camera, helpers... Mời các bạn cùng tìm hiểu về 3DS MAX thông qua phần...

   79 p actvn 31/01/2020 63 0

 • Giáo trình Hướng dẫn sử dụng 3DS MAX: Phần 2

  Giáo trình Hướng dẫn sử dụng 3DS MAX: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình đem tới cho các bạn những bài thực hành về: Tạo chiếc Ly, tạo Logo 3D, tạo hình đầu con mã, tạo khối rubic, tạo hình chiếc bát tô, tạo logo XP, làm quen với rigid body, chữ chuyển động quanh khối cầu. Thông qua các lý thuyết ở phần 1, và các bài thực hành ở phần 2 này, chắc rằng các bạn sẽ nắm được cách sử...

   26 p actvn 31/01/2020 56 0

 • Giáo trình Hệ điều hành Windows server 2003: Phần 1

  Giáo trình Hệ điều hành Windows server 2003: Phần 1

  Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản và nền tảng nhất, nhằm giúp cho bạn đọc nắm bắt và có thể triển khai ngay một mạng máy tính sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003; cách thức triển khai một số dịch vụ mạng cơ bản như: DHCP Server, DNS Server, FTP Server, Web Server. Mời các bạn cùng tham khảo.

   103 p actvn 31/01/2020 58 0

 • Giáo trình Hệ điều hành Windows server 2003: Phần 2

  Giáo trình Hệ điều hành Windows server 2003: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Hệ điều hành Windows server 2003" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Windows Server 2003 và mạng máy tính, active directory. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   123 p actvn 31/01/2020 60 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chuyển giao tri thức cho máy tính - TS. Đào Anh Nam

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chuyển giao tri thức cho máy tính - TS. Đào Anh Nam

  Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo: Chuyển giao tri thức cho máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, thông tin, dữ liệu và tri thức, làm quen với cách giải quyết vấn đề bằng cách chuyển giao tri thức cho máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p actvn 31/01/2020 8 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Thuật toán - Thuật giải - TS. Đào Anh Nam

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Thuật toán - Thuật giải - TS. Đào Anh Nam

  Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo: Thuật toán - Thuật giải" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm thuật toán, thuật giải, thuật giải Heuristic, tác tử, giải quyết bài toán bằng cách tìm kiếm, các phương pháp tìm kiếm thiếu thông tin, các phương pháp tìm kiếm heuristic. Mời các bạn cùng tham khảo.

   146 p actvn 31/01/2020 9 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Giới thiệu trí tuệ nhân tạo - TS. Đào Anh Nam

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Giới thiệu trí tuệ nhân tạo - TS. Đào Anh Nam

  Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo: Giới thiệu trí tuệ nhân tạo" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa trí tuệ nhân tạo, các nền tảng của trí tuệ nhân tạo, lịch sử tóm tắt của trí tuệ nhân tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p actvn 31/01/2020 7 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Các phương pháp biểu diễn tri thức trên máy tính - TS. Đào Anh Nam

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Các phương pháp biểu diễn tri thức trên máy tính - TS. Đào Anh Nam

  Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo: Các phương pháp biểu diễn tri thức trên máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Logic mệnh đề, logic vị từ, một số thuật giải liên quan đến logic mệnh đề, biểu diễn tri thức sử dụng luật dẫn xuất, biễu diễn tri thức sử dụng mạng ngữ nghĩa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p actvn 31/01/2020 7 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Mở đầu về máy học - TS. Đào Anh Nam

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Mở đầu về máy học - TS. Đào Anh Nam

  Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo: Mở đầu về máy học" cung cấp cho người học các kiến thức: Thế nào là máy học, học bằng cách xây dựng cây định danh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p actvn 31/01/2020 7 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 4 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 4 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 4: Thiết kế tổng thể hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định mục tiêu tổng thể, các kịch bản chính, hình dung tổng quan về hệ thống, các vấn đề chính, đề xuất các giải pháp, kiểm tra thiết kế tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p actvn 31/01/2020 10 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 5 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 5 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 5: Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình thực thể - liên kết, mô hình quan hệ, thiết kế CSDL logic, thiết kế CSDL vật lý, một số bài tập hệ thống ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p actvn 31/01/2020 9 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 6 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 6 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 6: Thiết kế giao diện giữa người và máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, thiết kế các mẫu thu thập thông tin, thiết kế các tài liệu ra, các báo cáo, các giao diện khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p actvn 31/01/2020 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số