• Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Các tác vụ quản trị hệ thống (Phần 2)

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Các tác vụ quản trị hệ thống (Phần 2)

  Phần 2 bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Các tác vụ quản trị hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân quyền và bảo mật, sao lưu và phục hồi, chuyển đổi giữa các loại cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p actvn 30/09/2020 8 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Các tác vụ quản trị hệ thống (Phần 1)

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Các tác vụ quản trị hệ thống (Phần 1)

  Phần 1 bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Các tác vụ quản trị hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của người quản trị CSDL, bảo mật cơ sở dữ liệu, phân quyền bảo mật dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p actvn 30/09/2020 9 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C/C++: Phần 1

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C/C++: Phần 1

  Nội dung tập bài giảng này gồm 8 chương. Phần 1 gồm các chương từ 1 đến 4 trình bày các nội dung về: Các khái niệm cơ bản của c++; kiểu dữ liệu, biểu thức và câu lệnh; cấu trúc điều khiển và dữ liệu kiểu mảng; hàm và chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   146 p actvn 31/08/2020 67 2

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C/C++: Phần 2

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C/C++: Phần 2

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C/C++: Phần 2 gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Dữ liệu kiểu cấu trúc và hợp; đồ họa và âm thanh; lớp và đối tượng; hàm bạn, định nghĩa phép toán cho lớp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   162 p actvn 31/08/2020 57 2

 • Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại (Quyển 2: Hệ xung số): Phần 1

  Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại (Quyển 2: Hệ xung số): Phần 1

  Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại (Quyển 2: Hệ xung số): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lượng tử hóa, cơ sở toán học của hệ gián đoạn, khảo sát ổn định và chất lượng hệ xung,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   96 p actvn 31/08/2020 43 3

 • Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại (Quyển 2: Hệ xung số): Phần 2

  Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại (Quyển 2: Hệ xung số): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại (Quyển 2: Hệ xung số)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tổng hợp hệ xung, tổng hợp hệ xung trong miền trạng thái, công thức Ackermann, dụng Matlab để mô hình hóa hệ điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   105 p actvn 31/08/2020 38 1

 • Ebook Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Các phương pháp có cấu trúc: Phần 1

  Ebook Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Các phương pháp có cấu trúc: Phần 1

  Ebook "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Các phương pháp có cấu trúc: Phần 1" trình bày các nội dung chính sau: Đại cương về hệ thống và chu trình phát triển hệ thống, hệ thống kinh doanh dịch vụ, khảo sát hiện trạng và tìm hiểu các nhu cầu, phân tích hệ thống về chức năng, phân tích hệ thống về dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   139 p actvn 31/08/2020 42 1

 • Ebook Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Các phương pháp có cấu trúc: Phần 2

  Ebook Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Các phương pháp có cấu trúc: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Các phương pháp có cấu trúc" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân tích hệ thống về dữ liệu, phân tích hệ thống về động thái, thiết kế hệ thống, một số vấn đề cài đặt hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   151 p actvn 31/08/2020 38 1

 • Ebook Hướng dẫn viết đúng ngữ pháp tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn viết đúng ngữ pháp tiếng Anh: Phần 2

  Cuốn sách biên soạn chia thành 5 phần chia thành 14 chương theo từng chủ điểm rõ ràng nhằm giúp các em sử dụng đúng từ loại như: Động từ, danh từ, tính từ, trạng từ, đại từ, cách phân biệt các lỗi thường gặp, viết câu đúng và hoàn chỉnh theo văn phong của người bản ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   188 p actvn 31/08/2020 44 2

 • Ebook Hướng dẫn viết đúng ngữ pháp tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn viết đúng ngữ pháp tiếng Anh: Phần 1

  Cuốn sách “Hướng dẫn viết đúng ngữ pháp tiếng Anh” của tác giả Thanh Thảo – Thanh Hoa biên soạn nhằm hướng dẫn một cách chi tiết để giúp các bạn học sinh, sinh viên viết đúng ngữ pháp tiếng Anh. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   144 p actvn 31/08/2020 49 2

 • Ebook Bài tập xác suất và thống kê toán: Phần 1

  Ebook Bài tập xác suất và thống kê toán: Phần 1

  Phần 1 - Bài tập xác suất cung cấp cho người đọc các bài tập về xác suất, biến ngẫu nhiên, một số quy luật phân phối xác suất thông dụng, biến ngẫu nhiên hai chiều, hàm các biến ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p actvn 31/08/2020 49 4

 • Ebook Bài tập xác suất và thống kê toán: Phần 2

  Ebook Bài tập xác suất và thống kê toán: Phần 2

  Phần 2 - Bài tập thống kê toán cung cấp cho người đọc các bài tập: Cơ sở lý thuyết mẫu, ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên, kiểm định giải thiết thống kê, phân tích phương sai, phân tích tương quan và hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   134 p actvn 31/08/2020 46 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số