• Giáo trình Lập trình Android: Phần 1 - Lê Hoàng Sơn (Chủ biên)

  Giáo trình Lập trình Android: Phần 1 - Lê Hoàng Sơn (Chủ biên)

  Giáo trình Lập trình Android: Phần 1 - Lê Hoàng Sơn (Chủ biên) cung cấp cho học viên các kiến thức về tổng quan về lập trình Android, cài đặt môi trường phát triển với Android SDK, xây dựng ứng dụng Hello Word, nền tảng lập trình hướng đối tượng; thiết kế Layouts và UI, xây dựng Layout qua XML, Graphic resources;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   70 p actvn 27/12/2021 71 9

 • Giáo trình Lập trình Android: Phần 2 - Lê Hoàng Sơn (Chủ biên)

  Giáo trình Lập trình Android: Phần 2 - Lê Hoàng Sơn (Chủ biên)

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Lập trình Android: Phần 2 - Lê Hoàng Sơn (Chủ biên) sẽ tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về tương tác sự kiện, content provider và intent filter, xây dựng ứng dụng quản lý thông tin sinh viên, quản lý thông tin sinh viên theo kiến trúc Client-Server, chia sẻ và kết nối thông tin sinh viên trên Facebook và Google Maps,... Mời...

   60 p actvn 27/12/2021 44 4

 • Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với C# - Mô hình nhiều tầng: Phần 1

  Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với C# - Mô hình nhiều tầng: Phần 1

  Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với C# - Mô hình nhiều tầng: Phần 1 cũng cấp cho học viên các kiến thức tổng quan ứng dụng, các yêu cầu khi xây dựng ứng dụng; phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu ứng dụng, phân tích chức năng của ứng dụng, mô hình quan hệ dữ liệu trên SQL Server; tầng 1: viết lớp truy xuất dữ liệu -DAL,... Mời các bạn cùng...

   117 p actvn 27/12/2021 48 1

 • Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với C# - Mô hình nhiều tầng: Phần 2

  Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với C# - Mô hình nhiều tầng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với C# - Mô hình nhiều tầng: Phần 2 sẽ tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về tầng 2: viết các lớp xử lý nghiệp vụ - BLL, xây dựng lớp tự động với DataSet; tầng 3: xây dựng giao diện - PL, tùy biến điều khiển dữ liệu trong ứng dụng, định dạng CSS; hoàn thiện ứng dụng, phân...

   141 p actvn 27/12/2021 35 1

 • Giáo trình Lộ trình phát triển thông tin di động 3G và 4G (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Lộ trình phát triển thông tin di động 3G và 4G (Tập 2): Phần 1

  Thông tin di động là ngành công nghiệp viễn thông phát triển nhanh nhất với con số thuê bao đã đạt đến 3,8 tỷ tính đến cuối năm 2008. Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: HSDPA; MAC-hs và xử lý lớp vật lý; CQI và các phương tiện đánh giá chất lượng khung khác; Các thủ tục lớp vật lý của HSDPA; Truy nhập gói đường lên tốc độ cao HSUPA;... Mời...

   166 p actvn 27/12/2021 26 0

 • Giáo trình Lộ trình phát triển thông tin di động 3G và 4G (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Lộ trình phát triển thông tin di động 3G và 4G (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Lộ trình phát triển thông tin di động 3G và 4G (Tập 2): Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Quản lý tài nguyên vô tuyến; Tổng quan quản lý tài nguyên vô tuyến HSUPA; VoIP trong HSPA; Động lực VoIP. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   105 p actvn 27/12/2021 27 0

 • Bài giảng Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp - TT. Ngô Tấn Việt

  Bài giảng Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp - TT. Ngô Tấn Việt

  Bài giảng Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp với mục tiêu nhằm trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp.

   24 p actvn 27/12/2021 13 0

 • Bài giảng Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam - TT. Ngô Tấn Việt

  Bài giảng Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam - TT. Ngô Tấn Việt

  Bài giảng Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam với mục tiêu giới thiệu cho sinh viên về chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó để sinh viên đề cao cảnh giác cách mạng,...

   30 p actvn 27/12/2021 17 0

 • Bài giảng Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia - TT. Ngô Tấn Việt

  Bài giảng Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia - TT. Ngô Tấn Việt

  Bài giảng Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia với mục tiêu nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của nước CHXHCN Việt Nam; những nội dung chủ yếu về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của nước ta trong tình hình hiện nay.

   23 p actvn 27/12/2021 15 0

 • Bài giảng Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội - TT. Ngô Tấn Việt

  Bài giảng Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội - TT. Ngô Tấn Việt

  Bài giảng Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tội phạm và các loại tệ nạn xã hội, nội dung và phương pháp phòng ngừa tội phạm, các loại tệ nạn xã hội cụ thể trong xã hội và nhà trường.

   27 p actvn 27/12/2021 13 0

 • Bài giảng Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân với mục tiêu nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vị trí, đặc trưng, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân; Xây dựng ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ tổ quốc xã hội chủ...

   34 p actvn 27/12/2021 16 0

 • Giáo trình Điện tử công suất - Phần 1

  Giáo trình Điện tử công suất - Phần 1

  Giáo trình Điện tử công suất - Phần 1 gồm có những nội dung: Các phần tử bán dẫn công suất, chỉnh lưu công suất, bộ băm điện áp một chiều. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   42 p actvn 30/11/2021 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số