• Giáo trình Trí tuệ nhân tạo - Cơ sở và ứng dụng (Ngành Kỹ thuật máy tính): Phần 2

  Giáo trình Trí tuệ nhân tạo - Cơ sở và ứng dụng (Ngành Kỹ thuật máy tính): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Trí tuệ nhân tạo - Cơ sở và ứng dụng" trình bày các nội dung: Mạng nơ - ron hồi quy (Recurrent neural netwwork), học sâu và ứng dụng (deep leaning and its applications). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p actvn 23/05/2023 11 0

 • Giáo trình Trí tuệ nhân tạo - Cơ sở và ứng dụng (Ngành Kỹ thuật máy tính): Phần 1

  Giáo trình Trí tuệ nhân tạo - Cơ sở và ứng dụng (Ngành Kỹ thuật máy tính): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Trí tuệ nhân tạo - Cơ sở và ứng dụng" trình bày các nội dung: Tổng quan về trí tuệ nhân tạo, mạng Nơ - Ron nhân tạo, huấn luyện mạng Nơ - Ron, mạng Nơ - Ron tích chập (convolutional neural netwwork). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p actvn 23/05/2023 10 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (Tái bản): Phần 1

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (Tái bản): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Cấu trúc dữ liệu và thuật toán" trình bày các nội dung: Nhập môn cấu trúc dữ liệu, cấu trúc dữ liệu tuyến tính, cấu trúc dữ liệu phi tuyến, nhập môn thuật toán, các dạng thuật toán cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   152 p actvn 23/05/2023 7 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (Tái bản): Phần 2

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (Tái bản): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Cấu trúc dữ liệu và thuật toán" trình bày các nội dung: Phân tích thuật toán sắp xếp, các thuật toán tìm kiếm, các thuật toán tìm kiếm, quy hoạch động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   115 p actvn 23/05/2023 6 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1 - ThS. Nguyễn Thị Hương

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1 - ThS. Nguyễn Thị Hương

  Phần 1 cuốn giáo trình "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật" đã giới thiệu các kiến thức cơ bản về phân tích và thiết kế giải thuật. Đưa ra những cái nhìn khái quát trcng việc phân tích bài toán, lựa chọn giải thuật và đánh giá giải thuật…. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   66 p actvn 23/05/2023 6 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2 - ThS. Nguyễn Thị Hương

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2 - ThS. Nguyễn Thị Hương

  Phần 2 cuốn giáo trình "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật" trình bày các nội dung: Giải quyết hai vấn đề rất quan trọng trong lập trình, đó là sắp xếp và tìm kiếm. Các giải thuật sắp xếp và tìm kiếm được đưa ra ở đây là các giải thuật đã được áp dụng rất nhiều trong thực tế, từ các giải thuật cơ bản với độ phức tạp cao, đến các...

   51 p actvn 23/05/2023 6 0

 • Giáo trình Hàm phức và toán tử Laplace: Phần 1

  Giáo trình Hàm phức và toán tử Laplace: Phần 1

  Giáo trình Hàm phức và toán tử Laplace: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức về lý thuyết hàm phức. Phần này gồm có các chương sau: Chương 1: hàm giải tích, chương 2: phép biến hình bảo giác và các hàm sơ cấp cơ bản, chương 3: tích phân hàm phức, chương 4: chuỗi hàm phức, chương 5: lý thuyết thặng dư. Mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p actvn 22/05/2023 5 0

 • Giáo trình Hàm phức và toán tử Laplace: Phần 2

  Giáo trình Hàm phức và toán tử Laplace: Phần 2

  Giáo trình Hàm phức và toán tử Laplace: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức về phép biến đổi Laplace. Phần này gồm có các chương sau: Chương 6: định nghĩa phép biến đổi laplace, chương 7: các tính chất của phép biến đổi laplace, chương 8: tích chập và tính chất của tích chập, chương 9: phép biến đổi laplace ngược, chương 10: ứng dụng...

   66 p actvn 22/05/2023 7 0

 • Giáo trình Giải tích 1: Phần 1

  Giáo trình Giải tích 1: Phần 1

  Giáo trình Giải tích 1 gồm 5 chương, trình bày các kiến thức cơ bản về giới hạn của dãy số, giới hạn và tính liên tục của hàm số một biến số, phép tính đạo hàm và tích phân của hàm số một biến số và giới thiệu sơ lược về phương trình vi phân thường. Ngoài ra, để giúp sinh viên có thể tự ôn tập và thực hành cơ bản phần mềm MatLab,...

   168 p actvn 22/05/2023 6 0

 • Giáo trình Giải tích 1: Phần 2

  Giáo trình Giải tích 1: Phần 2

  Giáo trình Giải tích 1 có thể được sử dụng tiện lợi trong học tập và ôn tập khi có điều kiện học sau đại học. Sách có nhiều kết quả lý thuyết được chứng minh nhằm giúp các bạn sinh viên có thể tìm hiểu sâu thêm về môn toán. ngoài ra cuốn sách có một hệ thống bài tập chọn lọc, các ví dụ cụ thể khá đa dạng để bạn đọc rèn luyện...

   150 p actvn 22/05/2023 6 0

 • Giáo trình Microsoft SQL Sever 2008 (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Microsoft SQL Sever 2008 (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Microsoft SQL Sever 2008 (Tập 2): Phần 1 gồm có 2 chương. Chương 10 cung cấp những kiến thức về chức năng tự động hóa quản trị trong Microsoft SQL Sever 2008, chương 11 là những kiến thức về đồng bộ hóa dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   79 p actvn 24/04/2023 20 0

 • Giáo trình Microsoft SQL Sever 2008 (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Microsoft SQL Sever 2008 (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Microsoft SQL Sever 2008 (Tập 2) gồm có các chương sau: Chương 12: Dịch vụ REPORT trong SQL Sever 2008; Chương 13: Bảo mật cơ sở dữ liệu SQL Sever 2008; Chương 14: Thủ tục hệ thống hỗ trợ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Sever 2008. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   118 p actvn 24/04/2023 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số