• Ebook Trí tuệ nhân tạo (Các phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ thuật xử lý tri thức): Phần 1

  Ebook Trí tuệ nhân tạo (Các phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ thuật xử lý tri thức): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách Trí tuệ nhân tạo (Các phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ thuật xử lý tri thức) cung cấp cho người đọc các kiến thức tổng quan về khoa học trí tuệ nhân tạo, các phương pháp giải quyết vấn đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

   163 p actvn 13/04/2021 3 0

 • Ebook Trí tuệ nhân tạo (Các phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ thuật xử lý tri thức): Phần 2

  Ebook Trí tuệ nhân tạo (Các phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ thuật xử lý tri thức): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách Trí tuệ nhân tạo (Các phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ thuật xử lý tri thức) sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức về biểu diễn tri thức và suy diễn, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   76 p actvn 13/04/2021 5 0

 • Giáo trình Mạng máy tính: Phần 1

  Giáo trình Mạng máy tính: Phần 1

  Giáo trình Mạng máy tính dùng để giảng dạy cho sinh viên trình độ trung cấp, cao đẳng nghề Quản trị Mạng máy tính. Giáo trình này gồm 6 chương có nội dung như sau: Giới thiệu mạng, mô hình tham chiếu OSI, địa chỉ IP, phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng, kiến trúc và công nghệ mạng LAN, Internet. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của giáo...

   68 p actvn 13/04/2021 4 0

 • Giáo trình Mạng máy tính: Phần 2

  Giáo trình Mạng máy tính: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình Mạng máy tính sẽ cung cấp cho người học những kiến thức về Internet như: Công dụng, phương thức hoạt động của một số dịch vụ trên mạng internet; cài đặt và sử dụng các trình duyệt internet thông dụng; sử dụng được dịch vụ WWW để quản lý, truy cập, tìm kiếm và khai thác thông tin trên mạng...

   48 p actvn 13/04/2021 4 0

 • Giáo trình học tập chuyên đề: Bảng tính Excel

  Giáo trình học tập chuyên đề: Bảng tính Excel

  Giáo trình giúp các bạn làm quen với Microsoft Office Excel. Thông qua giáo trình, các bạn sẽ biết được: Các thành phần trong cửa sổ Excel, quản lý wokseet, thao tác trên cell, định dạng và các chế độ xem bảng tính, thao tác với công thức và hàm,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   47 p actvn 12/04/2021 4 0

 • Giáo trình học tập chuyên đề: Xử lý bảng tính excel nâng cao

  Giáo trình học tập chuyên đề: Xử lý bảng tính excel nâng cao

  Trong giáo trình này này, các bạn sẽ học cách thực hành xây dựng những kỹ năng cần thiết để tạo, chỉnh sửa, định dạng bảng tính trong Microsoft ExceL. Các bạn sẽ tìm hiểu sâu thêm về các kỹ năng để có thể được chứng nhận là một “chuyên gia Microsoft Excel”. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   123 p actvn 12/04/2021 3 0

 • Giáo trình học tập chuyên đề: Soạn thảo văn bản

  Giáo trình học tập chuyên đề: Soạn thảo văn bản

  Giáo trình giúp các bạn làm quen với Microsoft Word với việc thực hành các thao tác như: Chia sẻ và quản lý tài liệu, định dạng tài liệu - Formatting Content, thiết lập cấu trúc trang và tái sử dụng nội dung, chèn hình minh họa – đồ họa cho tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   98 p actvn 12/04/2021 6 1

 • Giáo trình nhập môn Cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Giáo trình nhập môn Cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Giáo trình nhập môn Cơ sở dữ liệu cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn tổng quát về cơ sở dữ liệu. Thông qua nội dung cuốn sách, người học có thể hiểu được cơ sở dữ liệu là gì? Nó được ứng dụng như thế nào trong cuộc sống... Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 giáo trình sau đây để biết thêm chi tiết.

   96 p actvn 31/03/2021 18 1

 • Giáo trình nhập môn Cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Giáo trình nhập môn Cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Phần 2 giáo trình nhập môn Cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình kết nối cơ sở dữ liệu, metadata, bảo mật và quản trị (DBA), phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng mô hình quan hệ thực thể, ánh xạ mô hình thực thể ER.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   92 p actvn 31/03/2021 11 1

 • Giáo trình Thủ tục hành chính: Phần 1

  Giáo trình Thủ tục hành chính: Phần 1

  Giáo trình Thủ tục hành chính được biên soạn nhầm cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về thủ tục hành chính trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn hiện nay của nước ta. Giáo trình gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày về quan niệm, phân loại thủ tục hành chính, các nguyên tắc xây dựng và yêu cầu thực hiện...

   42 p actvn 31/03/2021 7 0

 • Giáo trình Thủ tục hành chính: Phần 2

  Giáo trình Thủ tục hành chính: Phần 2

  Giáo trình Thủ tục hành chính - Phần 2 trình bày một số thủ tục hành chính của một số lĩnh vực cụ thể, các cải cách thủ tục hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   117 p actvn 31/03/2021 5 0

 • Giáo trình Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam cung cấp cho người học các kiến thức: Sơ lược nguồn gốc và quá trình phát triển của thuế, những vấn đề cơ bản về thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   136 p actvn 31/03/2021 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số