• Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Bảo mật cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về bảo mật cơ sở dữ liệu" giúp sinh viên ôn lại các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu và bảo mật thông tin, hiểu rõ các hiểm họa tiềm ẩn có thể xảy ra với CSDL, hiểu được thế nào là bảo mật CSDL và tầm quan trọng của bảo mật CSDL,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   195 p actvn 16/01/2017 4 0

 • Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Chương 8 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Chương 8 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Bảo mật cơ sở dữ liệu - Chương 8: Virtual private database" cung cấp cho người học các nội dung: Giới thiệu về Virtual private database, Row-level security, kỹ thuật làm việc với policy function, quyền Exempt Access Policy, giám sát quyền Exempt Access Policy, xử lý các Exception về Policy Function,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p actvn 16/01/2017 5 0

 • Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Chapter 7 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Chapter 7 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Bảo mật cơ sở dữ liệu - Chapter 7: Database auditing models" trình bày các nội dung: Gain an overview of auditing fundamentals, understand the database auditing environment, create a flowchart of the auditing process, list the basic objectives of an audit. Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p actvn 16/01/2017 4 0

 • Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Bảo mật cơ sở dữ liệu - Chương 2: Access Control" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu và Access Control, giải thích được cơ chế bảo mật DAC, vận dụng được DAC vào trong các hệ quản trị CSDL. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   177 p actvn 16/01/2017 4 0

 • Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Security methods for statistical databases - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Security methods for statistical databases - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Bảo mật cơ sở dữ liệu: Security methods for statistical databases" trình bày các nội dung: Laws, HIPAA compliance, types of statistical databases, security methods, query set restriction, microaggregation, output perturbation,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p actvn 16/01/2017 4 0

 • Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Discretionary Access Control - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Discretionary Access Control - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Bảo mật cơ sở dữ liệu: Discretionary Access Control (Điều khiển truy cập tùy ý)" trình bày các nội dung: Giới thiệu Discretionary Access Control, các loại quyền trong DAC, ưu và nhược điểm của DAC, các mô hình của DAC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   138 p actvn 16/01/2017 3 0

 • Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Security models - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Security models - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Bảo mật cơ sở dữ liệu: Security models" trình bày các nội dung: Access control, types of Access control, mandatory access control, rules based access control, authentication methods, operating system authentication,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   141 p actvn 16/01/2017 3 0

 • Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Chapter 3 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Chapter 3 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Bảo mật cơ sở dữ liệu - Chương 3: Access Control Discretionary Access Control" trình bày 2 nội dung chính là Access Control và Discretionary Access Control. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   58 p actvn 16/01/2017 4 0

 • Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Trần Thị Kim Chi (tt)

  Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Trần Thị Kim Chi (tt)

  Bài giảng "Bảo mật cơ sở dữ liệu - Chương 3: Bảo mật theo cơ chế MAC" cung cấp cho người học các kiến thức: Define Mandatory Access Control Models, secrecy-preserving models, integrity-preserving models, multi-Level security, multi-level databases access control models,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p actvn 16/01/2017 4 0

 • Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Bảo mật cơ sở dữ liệu - Chương 3: Bảo mật theo cơ chế MAC" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về điều khiển truy cập bắt buộc, mô hình điều khiển truy cập bắt buộc, MAC trong các hệ QTCSDL thông dụng, Case study - Oracle Label Security Multi-Level security. Mời các bạn cùng tham khảo.

   130 p actvn 16/01/2017 3 0

 • Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Bảo mật cơ sở dữ liệu - Chương 4: Role based access control models (Điều khiển truy cập dựa trên vai trò)" trình bày các nội dung: Role-Based Access control, các tiêu chuẩn RBAC do NIST đề xuất, core RBAC, operations, permissions assignment, the role hierarchy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   115 p actvn 16/01/2017 2 0

 • Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Chương 6 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Chương 6 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Bảo mật cơ sở dữ liệu - Chương 6: Audit Database" trình bày các nội dung: Giới thiệu về Audit Database, các hoạt động của Auditi, Database Auditing Models, Application Data Auditing, Additing trong SQL, Auditing trong Oracle. Mời các bạn cùng tham khảo.

   171 p actvn 16/01/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số