• Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 1: Phần tử và hệ thống tự động

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 1: Phần tử và hệ thống tự động

  Bài giảng "Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 1: Phần tử và hệ thống tự động" cung cấp cho người học các kiến thức về điều khiển tự động, các nguyên tắc điều khiển, phân loại điều khiển và một số ví dụng về các hệ thống điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng môn học Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 5: Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục

  Bài giảng môn học Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 5: Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục

  Bài giảng môn học "Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 5: Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, ảnh hưởng của các khâu tín hiệu đến chất lượng của hệ thống, thiết kế hệ thống dùng phương pháp QĐNS, thiết kế hệ thống dùng phương pháp biểu đồ Bode, thiết kế hệ thống dùng phương...

   80 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng môn học Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 6: Mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạc

  Bài giảng môn học Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 6: Mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạc

  Bài giảng môn học "Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 6: Mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạc" cung cấp cho người học các kiến thức về khái niệm hệ thống điều khiển rời rạc, phép biến đổi Z, hàm truyền, phương trình trạng thái. Hi vọng đây sẽ lẽ một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành Điện -...

   51 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng môn học Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 4: Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển

  Bài giảng môn học Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 4: Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển

  Bài giảng môn học "Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 4: Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển" trình bày các nội dung: Các tiêu chuẩn chất lượng, sai số xác lập, đáp ứng quá độ, các tiêu chuẩn tối ưu hóa đáp ứng quá độ, quan hệ giữa chất lượng trong miền tần số và chất lượng trong miền thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo...

   35 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng môn học Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 3: Khảo sát tính ổn định của hệ thống

  Bài giảng môn học Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 3: Khảo sát tính ổn định của hệ thống

  Bài giảng môn học "Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 3: Khảo sát tính ổn định của hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm ổn định, tiêu chuẩn ổn định đại số (Điều kiện cần, tiêu chuẩn Routh, tiêu chuẩn Hirwitz), phương pháp quỹ đạo nghiệm số, tiêu chuẩn ổn định tần số (tiêu chuẩn ổn định Bode, tiêu chuẩn...

   97 p actvn 31/08/2017 2 0

 • Bài giảng môn học Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 2: Mô hình toán học hệ thống điều khiển liên tục

  Bài giảng môn học Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 2: Mô hình toán học hệ thống điều khiển liên tục

  Bài giảng môn học "Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 2: Mô hình toán học hệ thống điều khiển liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về mô hình toán học, hàm truyền (phép biến đổi Laplace, định nghĩa hàm truyền, hàm truyền của một số phần tử), hàm truyền của hệ thống tự động (đại số sơ đồ khối, sơ đồ dòng...

   98 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng môn học Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 7: Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc

  Bài giảng môn học Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 7: Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc

  Bài giảng môn học "Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 7: Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc" cung cấp cho người học các kiến thức: Đánh giá tính ổn định của hệ thống, chất lượng của hệ rời rạc, thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc. i vọng đây sẽ lẽ một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo...

   87 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng môn học Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 8: Hệ thống điều khiển phi tuyến

  Bài giảng môn học Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 8: Hệ thống điều khiển phi tuyến

  Bài giảng môn học "Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 8: Hệ thống điều khiển phi tuyến" cung cấp cho người học các khái niệm về hệ phi tuyến, đặc điểm của hệ phi tuyến, các khâu phi tuyến đơn giản, mô tả toán học hệ phi tuyến, các phương pháp khảo sát hệ phi tuyến, phương pháp tuyến tính hóa, phương pháp hàm mô tả, phương pháp...

   77 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 1 - TS. Vũ Văn Sơn

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 1 - TS. Vũ Văn Sơn

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số chương 1 gồm có 6 nội dung chính, đó là: Khái niệm tín hiệu và hệ thống, tín hiệu rời rạc, hệ thống tuyến tính bất biến, phương trình sai phân tuyến tính HSH, sơ đồ thực hiện hệ thống, tương quan các tín hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 2 - TS. Vũ Văn Sơn

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 2 - TS. Vũ Văn Sơn

  Chương 2 của bài giảng Xử lý tín hiệu số tập trung trình bày về biến đổi Z và ứng dụng vào hệ thống LTI rời rạc. Chương này gồm có 5 bài học với các nội dung như: Biến đổi Z, các tính chất biến đổi Z, biến đổi Z ngược, hàm truyền đạt của hệ LTI rời rạc, giải PTSP dùng biến đổi Z 1 phía.

   45 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 - TS. Vũ Văn Sơn

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 - TS. Vũ Văn Sơn

  Chương 3 cung cấp cho người học những nội dung về biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số liên tục. Chương này giúp người học nắm bắt các kiến thức về biến đổi Fourier, các tính chất biến đổi Fourier, quan hệ giữa biến đổi Z và F, biểu diễn hệ thống trong miền tần số, lấy mẫu và khôi phục tín hiệu. Mời tham khảo

   33 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 4 - TS. Vũ Văn Sơn

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 4 - TS. Vũ Văn Sơn

  Chương 4 cung cấp cho người học các nội dung liên quan đến biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số rời rạc. Mục tiêu của chương này giúp người học hiểu được khái niệm DFT, hiểu được biến đổi Fourier rời rạc (DFT), các tính chất DFT và biến đổi fourier nhanh (FFT).

   40 p actvn 31/08/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số