• Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 1 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 1 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Chương 1 của bài giảng hệ chuyên gia giới thiệu chung về hệ chuyên gia. Chương này giúp người học biết được hệ chuyên gia là gì, biết được lớp vấn đề của hệ chuyên gia, tổ chức hoạt động của hệ chuyên gia, biết được các đặc trưng của hệ chuyên gia,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p actvn 29/07/2019 10 0

 • Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 2.2 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 2.2 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System) - Chương 2.2 đề cập đến lôgic mệnh đề. Trong chương này sẽ trình bày 2 nội dung chính, đó là các khái niệm lôgic và lôgic mệnh đề. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   67 p actvn 29/07/2019 14 0

 • Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 2.1 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 2.1 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System) - Chương 2.1 đề cập đến vấn đề biểu diễn tri thức trong các hệ chuyên gia. Nội dung chính trong chương này tập trung trình bày một số phương pháp dùng ngôn ngữ hình thức như: Biểu diễn tri thức nhờ các luật sản xuất, biểu diễn tri thức nhờ lôgic, biểu diễn tri thức nhờ mạng ngữ nghĩa,... Mời các bạn cùng...

   45 p actvn 29/07/2019 9 0

 • Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 2.3 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 2.3 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Chương 2.3 của bài giảng Hệ chuyên gia trang bị cho người học những hiểu biết về lôgic vị từ bậc một. Sau khi học xong chương này người học có thể biết cách biểu diễn tri thức nhờ logic vị từ bậc một. Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p actvn 29/07/2019 9 0

 • Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 3 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 3 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Chương 3 của bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System) cung cấp những kiến thức về máy suy diễn. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Các hệ thống sản xuất Post, thuật toán Markov và thuật toán mạng lưới, nguyên lý hoạt động của các máy suy diễn, một số phương pháp suy diễn thông dụng. Mời tham khảo.

   70 p actvn 29/07/2019 10 0

 • Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 4 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 4 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System) chương 4 trình bày về sự phát triển các hệ chuyên gia. Nội dung chính trong chương này gồm có: Tiến trình phát triển một dự án hệ chuyên gia, tiếp nhận tri thức hệ chuyên gia, bộ sinh của hệ chuyên gia. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p actvn 29/07/2019 9 0

 • Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp: Chương 1.0 - Đào Đức Thịnh

  Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp: Chương 1.0 - Đào Đức Thịnh

  Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp - Chương 1.0 giới thiệu về mạng với một số nội dung như: Các khái niệm cơ bản, kiến trúc phân lớp và mô hình hệ mở, hệ điều hành mạng, kết nối các mạng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p actvn 29/07/2019 8 0

 • Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp: Chương 1.1 - Đào Đức Thịnh

  Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp: Chương 1.1 - Đào Đức Thịnh

  Chương 1.1 của bài giảng trình bày các khái niệm cơ bản trong hệ đo và điều khiển công nghiệp. Chương này gồm có 2 nội dung chính như sau: Chức năng của một hệ thông đo và điều khiển trong công nghiệp, Các khái niệm về các hệ và các thiết bị hiện đại trong công nghệp. Mời các bạn tham khảo.

   32 p actvn 29/07/2019 8 0

 • Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp: Chương 2.0 - Đào Đức Thịnh

  Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp: Chương 2.0 - Đào Đức Thịnh

  Chương 2.0 của bài giảng mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp giúp người học hiểu được thế nào là hệ kín, hệ mở, mô tả chung về OSI; biết được các thành phần của mạng máy tính như lớp vật lý, lớp liên kết dữ liệu, lớp vận chuyển, lớp phiên, lớp biểu diễn, lớp ứng dụng, mô hình hệ mở đơn giản,... Mời các bạn tham khảo...

   14 p actvn 29/07/2019 6 0

 • Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp: Chương 2.1 - Đào Đức Thịnh

  Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp: Chương 2.1 - Đào Đức Thịnh

  Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp - Chương 2.1 trình bày về các giao thức công nghiệp. Chương này có các nội dung cụ thể như: Khái niệm về giao thức, các yêu cầu riêng cho giao thức công nghiệp, ModBus,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p actvn 29/07/2019 8 0

 • Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp: Chương 2.2 - Đào Đức Thịnh

  Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp: Chương 2.2 - Đào Đức Thịnh

  Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp - Chương 2.2 trình bày các nội dung liên quan đến CAN như: CAN (Controller Area Network), CAN - Các khái niệm cơ bản, CAN - Cấu trúc bản tin, CAN - Kiểm soát lỗi, CAN - Hạn chế lỗi. Mời các bạn tham khảo.

   40 p actvn 29/07/2019 8 0

 • Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp: Chương 2.3 - Đào Đức Thịnh

  Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp: Chương 2.3 - Đào Đức Thịnh

  Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp - Chương 2.3 cung cấp đến người học những nội dung kiến thức liên quan đến Foundation Fieldbus như: Lịch sử phát triển của Foundation Fieldbus, Foundation Fieldbus, lợi ích của Foundation Fieldbus,...và các nội dung liên quan khác.

   44 p actvn 29/07/2019 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số